เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดยิ่งใหญ่งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559 โดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 3 คณะ ที่ได้มีการบูรณาการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวทางประชารัฐ และนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ สำหรับชื่อการจัดงาน กำหนดเขตการจัดงาน และตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี นั้น สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในโอกาสนี้ จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิ.ย.2560 นอกจากนี้จะมีกิจกรรมศาสนพิธีและรัฐพิธี ดังนี้ โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 พร้อมกันในเวลา 09.08 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ณ จุดที่จังหวัดกำหนด และยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

เข้าชม : 1300


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ ๒๕๖๐ 10 / เม.ย. / 2560
      ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 14 / ต.ค. / 2559
      วันแม่แห่งชาติ 2559 10 / ส.ค. / 2559
      ฉลองครองราชย์ ๗๐ ปี 9 / มิ.ย. / 2559
      ประกาศ กศน.อำเภอหนองโดน 5 / มิ.ย. / 2559