• วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน นิเทศกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน นิเทศกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน นิเทศกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน นิเทศกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน นิเทศกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน นิเทศกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

 

Facebook สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

 

 

 

ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน..

 

 

 

เมนูหลัก

Additional information