ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

แบบรายงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กดดาวน์โหลด

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานข้อมูลบ้านหนังสืออัจฉริยะ และส่งไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป"

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป"

ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว จะต้องส่งเรื่องคัดค้านไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

 

ประชุมกลุมลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 15 มกราคม 2558

 

กศน.จังหวัดสระบรี นำโดย นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรีจัดประชุมกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี