ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กศน.จังหวัดสระบรี นำโดย นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรีจัดประชุมกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี