ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กดดาวน์โหลด

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานข้อมูลบ้านหนังสืออัจฉริยะ และส่งไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้