ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป"

ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว จะต้องส่งเรื่องคัดค้านไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558