ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชุมประสานแผนเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการตรวจราชการและเพื่อหาแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี