ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้ประชุมกลุ่มลุ่นน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม